Actualmente, când tehnologiile avansate pătrund tot mai mult în viața omului contemporan, trebuie de trezit interesul copiilor pentru valorile artistice ale poporului, astfel, să conștientizeze necesitatea dezvoltării artei populare, să poată aprecia la justa valoare creațiile artistice, contribuind la păstrarea și transmiterea tezaurului cultural național.

      La inițiativa profesoarelor de la CM  ,,Arte și tehnologii”, Carolina Arnaut și Lucia Ursachi din IP LT ,, M. Eminescu”, s-a inițiat  Concursul raional ,, Tezaurul artei naționale”, care s-a derulat în perioada 20.02.2023-26.03.2023, având  drept scop sensibilizarea tinerei generații privind cunoașterea  meșteșugurilor populare ale strămoșilor, promovarea tradițiilor și obiceiurilor meșteșugărești din Moldova.

        În urma etapei locale, au fost prezentate pentru etapa raională a concursului 4 cărți digitale din 3 instituții de învățământ  (LT ,,M. Eminescu”, LT ,, Pușkin” și  IP Gimnaziul  Egorovca)

 Comisia de concurs  s-a întrunit în ședință  la data de 24 martie 2023 și  a evaluat lucrările elevilor în baza criteriilor din Grila  cu punctaj pentru îndeplinirea criteriilor de  evaluare  a conținutului digital  și a mesajului emis.

Astfel, s-au stabilit   următoarele rezultate:

Premiul I  - Simboluri cu poveste,   autoare eleva clasei a VI-a, Rusu Dumitrița, IPLT,,M.Eminescu” (coordonator- Logan Irina, profesoară de limbă și literatură română); https://www.storyjumper.com/book/read/150975071

Premiul II -  2 cărți – Crâmpeie din tezaurul artei naționale, autoare eleva clasei a VIII-a Maimesco Valeria, IPLT ,, Pușkin” (coordonator- Chifiac Olga, profesoară de limbă și literatură română) și lucrarea Magia mesajului simbolic, autoare eleva clasei a VII-a, Dvorschi Taisia, IPLT ,,M.Eminescu”, (coordonator –Ursachi Lucia, profesoară de educație tehnologică); https://www.storyjumper.com/book/read/150983441/6405109376604 https://www.storyjumper.com/book/read/152662101/641cb3f90c1ee

Premiul III – Moștenite din strămoși, autoare eleva clasei a IX-a, Valiciuc Olga, IP Gimnaziul Egorovca, (coordonator –Stadnic Ala, profesoară de limbă și literatură română);

https://www.storyjumper.com/book/read/150540671/640701a602486

Felicitări tuturor participanților!

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI