În conformitate  cu planul  de activitate al SAP în cadrul DGE pentru anul de studii 2019-2020, la data de 4  decembrie 2019, Liliana Nanii, șef SAP și Rodica Dreglea, șef adj.SAP, coordonator raional VNET,  au desfășurat seminarul de instruire  pentru managerii din IET cu subiectele:

        La data de 3 decembrie 2019, în sala  de ședință a Consiliului Raional Fălești, coordonatorul raional VNET,  din cadrul DGE, Rodica Dreglea  a  desfășurat seminarul de informare pentru coordonatorii VNET din instituțiile  de învățământ  secundar, general din raion, în colaborare cu specialistul din cadrul DGASPF, doamna Maria Marcu, șef secție protecția  familiei și copilului, cu tema:,,Instrucțiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victim în cazurile de VNET”.

    La data de 30 octombrie 2019, s-a desfășurat masa rotundă pentru părinții clasei a  I-a din IP Gimnaziul ,,A.Mateevici”, Răuțel, cu genericul: ,,Prevenirea discriminării copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ”, învățător  Ala Bejenari , moderator Rodica Dreglea, șef adjunct  SAP.

    Activitatea a avut ca scop  informarea și acordarea  sprijinului în prevenirea și soluționarea  cazurilor de discriminare.

Tema mesei rotunde  a prezentat interes pentru părinții ce au asistat la activitate.Galerie foto.

În atenția managerilor instituțiilor de învățământ general,vedeți atașat

Circulara nr.08/5-09/3891 din 29.07.19 pentru informare, luare de atitudine și neadmiterea/prevenirea cazurilor VNET în instituțiile pe care le conduceți.

 

         În conformitate cu Planul de activitate a DGE Fălești, în scopul consolidării capacității de prevenire, identificare a  cazurilor de violență față de copil în instituțiile de învățământ,  în perioada   3 și 4 ianuarie 2019, în incinta LT ,,I. Creangă”, Fălești, s-a desfășurat  seminarul metodic  cu  tema: ,, Comunicarea asertivă  și soluționarea conflictelor”, destinat președinților comisiilor metodice din învățământul primar și președinților comisiilor diriginților din instituțiile de învățământ secundar general din raion.

  La data de 12.12.2018, conform Planul de acțiuni cu privire la prevenirea și combaterea violenței în instituțiile de educație timpurie,  pentru perioada noiembrie – decembrie 2018, în cadrul Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri din Fălești, Rodica Dreglea - coordonator raional VNET și Tatiana Railean  - psiholog SAP, au organizat și desfășurat seminarul de informare, cu managerii instituțiilor de educație timpurie din raion cu tema: „Procedura de organizare instituțională în scopul prevenirii și intervenției în cazurile de violență”.

  Seminarul s-a desfășurat conform obiectivelor stabilite, iar publicul a manifestat un interes deosebit pentru subiectul pus în discuție.Galerie foto.

Nota informativă Fișa inspecției tematice la ordinul nr.169 din 23 martie 2018.

Stimaţi manageri, am ataşat

ORDINUL nr.169 din 20 martie 2018  Cu privire la inspecția tematică.

Coordonator  VNET,  Rodica Dreglea.

 

  La data de 23 februarie 2018, în incinta CCACT ,,Lora Găină”, Fălești, s-a organizat și desfășurat atelierul de formare pentru coordonatorii responsabili de protecția copilului față de violență din instituțiile de învățământ general din raionul Fălești, cu tema: ,,Identificarea și intervenția în cazurile de violență față de copil”.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI