Excelență și inspirație: impactul dnei Tatiana Gâdei, profesoară de limbă engleză și a elevei Andreea Margin în Competiția Internațională de Discurs Public din Londra

 

,,Experiența în pedagogie este calea prin care
dedicarea și profesionalismul se întâlnesc,
transformându-se în lumina ce îndrumă trecerea
cunoașterii de la inimă la minte. ”

 20240520 193729 În inima comunității educaționale a raionului Fălești, se găsesc talente remarcabile care își aduc contribuția pe scena internațională. Un exemplu strălucitor este dna Tatiana Gâdei, profesoară de limbă engleză din IPLT „Mihai Eminescu”, care a pus întregul raion pe harta excelenței prin intermediul participării elevei sale, Andreea Margin, la una din competițiile de prestigiu ale lumii – Public Speaking Competition, care s-a desfășurat la Londra în cea de-a 44 ediție.

  Cu o carieră pedagogică bogată și meritorie, dna Gâdei este un mentor dedicat și inspirațional pentru generații întregi de elevi. Dar realizările ei nu se opresc la sălile de clasă. Prin eforturile sale tenace și pasiunea pentru dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză ale elevilor săi, a reușit să transforme visul de a participa la această competiție în realitate.

  Unul dintre diamantele pe care dna Gâdei le-a șlefuit este Andreea Margin, o elevă din IPLT „Mihai Eminescu”, or. Fălești, care a strălucit la competiția de la Londra. Cu grație, inteligență și curaj, Andreea a captivat audiența internațională și a demonstrat perfecțiune în arta vorbirii în public, ajungând până în semifinală.

  Rezultatele impresionante obținute de Andreea Margin nu ar fi fost posibile fără suportul și îndrumarea dnei profesoare. Prin încrederea, încurajarea și ghidarea ei, Andreea a crescut și s-a dezvoltat într-un lider al vorbirii publice.

  Într-o lume în care abilitățile de comunicare sunt din ce în ce mai importante, contribuția dnei Gâdei și a Andreei Margin nu poate fi subestimată. Prin exemplul lor, ele inspiră nu doar comunitatea locală din Fălești, ci și întreaga țară, arătând că pasiunea, determinarea și educația de calitate pot deschide uși către oportunități nelimitate în lumea modernă.

  Direcția Generală Educație și Cultură Fălești aduce sincere mulțumiri și aprecieri profesoarei Tatiana Gâdei și elevei sale, Andreea Margin, pentru efort, realizări remarcabile și inspirație oferită elevilor noștri. Galerie foto.

    În data de 18 aprilie, s-a desfășurat ședința de premiere a Concursului interraional Junior Scratch Coder, 2024, cu tematica Scratch și Fizica, eveniment la care au participat 53 de elevi din clasele a V-a - IX-a din 6 raioane: Fălești, Ocnița, Telenești, Glodeni, Cahul și Taraclia.

     Raionul Fălești s-a remarcat prin prezența a 13 elevi din 5 instituții, aceștia demonstrând nu doar abilități înalte în programare Scratch, ci și o înțelegere profundă a conceptelor de fizică, exprimată prin crearea unor produse creative în conformitate cu tematica concursului.

    Participanții din raionul Fălești au surprins prin calitatea și originalitatea produselor lor, reușind să combine cunoștințele de programare cu conceptele fundamentale ale fizicii. Printre aceste creații s-au numărat atât victorine interactive, cât și teste de fizică, evidențiind astfel diversitatea abordărilor și creativitatea elevilor.

    Direcția Generală Educație și Cultură Fălești dorește să felicite cu căldură toți elevii participanți pentru rezultatele lor remarcabile în cadrul acestui concurs. Poziționarea frumoasă în clasament este o reflectare a efortului, talentului și dedicării lor în domeniul programării și al fizicii. Acest succes nu ar fi fost posibil fără susținerea și îndrumarea cadrelor didactice din instituțiile de învățământ din raion, cărora le transmitem sincere mulțumiri pentru munca lor titanică și pentru sprijinul acordat elevilor în dezvoltarea abilităților lor.

    Încheind, ne exprimăm încrederea că această participare în concurs va fi doar începutul unei călătorii de succes pentru elevii noștri, cărora le dorim să continue să-și valorifice potențialul și să atingă noi culmi în domeniul cunoașterii și explorării. Galerie foto.

index1
 

Inga Bînzari, specialistă în cadrul DGEC Fălești

Aici pot fi accesate produsele elevilor participanți: https://scratch.mit.edu/studios/34997991

De azi   ALTFEL…

                                   Învățătura este comoara care își urmează oriunde posesorul.

                                                                                                    Proverb chinezesc

   În contextul  Declarației  Universale a Drepturilor Omului, politicile educaționale ale MEC  prevăd   că  adulții care au deja o calificare ori o profesie își pot completa competențele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective.

   Învățarea  pe tot parcursul vieții    ajută să înțelegem mai bine lumea din jurul nostru,   oferă mai multe oportunități și   îmbunătățește calitatea vieții.

   Anume din dorința de a persevera și  a face lucrul mai bine decât  până la moment,  24 de cadre didactice din raion, la începutul anului de studii 2022-2023, s-au înscris la Programul de master cu genericul  INTER- , TRANSDISCIPLINARITATE ȘI TEHNOLOGII DIDACTICE    la 𝑪𝒂𝒕𝒆𝒅𝒓a 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒃𝒂 𝒔̗𝒊 𝒍𝒊𝒕𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒓𝒐𝒎𝒂̂𝒏𝒂̆ a 𝐅𝐚𝐜𝐮𝐥𝐭𝐚̆𝐭̗𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐬̗𝐢 𝐈𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 a UPS ,, I. Creangă” din Chișinău.

    Timpul dedicat studierii a zburat, și   în zilele de 25 și 26 ianuarie , recent,  a avut loc   susținerea cu BRIO a  tezelor de master  de către toți 40 de specialiști.

     Noi, masteranzii de la Fălești, aducem multumiri  cordiale domnului  Adrian Ghicov , doctor  habilitat, conferențiar universitar, părintelui spiritual al programului ,  care ne-a fost  zi de zi alături, ne-a învățat  prin exemplul propriu, ne-a ghidat, ne-a  încurajat,  ne-a dat aripi de zbor spre noi idealuri pedagogice și ne-a condus spre un final  valoros.

     Astfel, corpul didactic al profesorilor din raion  s-a completat cu 24 de  deținători ai titlului de master în științe ale educației.

     Bucură faptul că rândurile titularilor  din raionul nostru  le-au completat 10 specialiști de Limbă și literatură română, 6 învățători la clasele primare, 3 profesori de limbi străine, 2 cadre didactice de Biologie, 1 specialist de Chimie, 1 de Geografie și  1  educator.

Felicitări, dragi colegi!

„Ascult și uit. Privesc și îmi amintesc. Fac și înțeleg” 
(Confucius)

  La data de 14 decembrie 2022, în baza planului de activitate al DGEC Fălești pentru anul de studii 2022-2023 a fost organizat și desfășurat în format online, seminarul de instruire cu președinții și secretarii Consiliilor de etică din instituțiile de învățământ general din raion cu subiectul:
Implementarea Codului de etică în instituțiile de învățământ general și a Planului sectorial de acțiuni anticorupție  în domeniul  educației pentru anul de studii 2022-2023.

 Seminarul a avut  drept scop buna organizare și funcționare a Consiliilor de etică în instituțiile de învățământ general din raion și a fost facilitat de către Rovena Dvorschi, șef adjunct DGEC Fălești.

Screenshot 4  Conform Planului de activitate a DGEC Fălești pentru anul de studii 2022-2023, în scopul asigurării unui proces educațional de calitate, la data de 29 noiembrie 2022, a fost organizată și desfășurată, în format online, ședința de lucru a președinților comisiilor metodice raionale.
  În cadrul ședinței, dna Rovena Dvorschi, șef adjunct al DGEC Fălești  a propus pentru discuții, conform agendei de lucru, subiectul:  „Elaborarea instrumentarului de evaluare în cadrul sesiunii de iarnă 2022, în ciclul liceal și administarea tezelor în liceele raionului”.
   S-a menționat faptul, că sesiunea  de iarnă se va desfășura conform schemei de organizare a tezelor semestriale în învățământul liceal, în baza Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2022-2023 și în conformitate cu Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar.Screenshot 6

  A doua temă de discuții și analiză în cadrul ședinței de lucru a CMR a fost: „Cunoașterea și respectarea normelor noi DOOM-3 în sistemul educațional din raion”, relatată de Tescaru Maria, profesoară de limbă și literatură română, IPLT „Mihai Eminescu”, or. Fălești.

  Membrii CMR au menționat că doar împreună,  prin multă muncă, implicare  și  ajutor reciproc, se asigură  buna desfășurare a lucrurilor propuse.

  Anul de studii 2021-2022  a fost unul destul de productiv  în  aspectul activității metodice desfășurate în instituțiile de învățământ secundar general din raion.

S-au organizat 4 monitorizări  la diverse subiecte, cum ar fi:

- elaborarea/ realizarea Planurilor individuale de recuperare, consolidare, aprofundare, unde au fost vizitate  4 instituții /60 de cadre;

- individualizarea procesului educațional, vizită  în care au fost monitorizate 32 de cadre din 6 instituții;

- implementarea calitativă a Curricula disciplinare – ce a vizat 10 instituții și 68 de cadre didactice;

- evaluarea calității activității comisiilor metodice din 15 instituții, care în evaluarea precedentă  au demonstrat rezultate mai slabe;

- calitatea Rapoartelor despre activitatea Comisiilor metodice din instituții, unde au fost evaluate toate rapoartele comisiilor metodice din cele 33 de instituții de învățământ școlar din raion.

          Orice profesie presupune formare inițială și continuă, pe parcursul întregii activități. Profesorii de limba și literatura română, în acest sens, nu sunt o excepție.

         Astfel, la  20.05.2022,  profesorii de  limbă și literatură română au participat,  la seminarul metodologic:  ,,Evaluarea  -  instrument de asigurare a succesului elevului la Limba și literatura română,,   care a avut loc în incinta  LT ,, A. Pușkin,, Fălești.

  La data de  06 aprilie  2022, în incinta CCACT ,,Lora Găină ” din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodico-practic pentru cadrele didactice din raion care predau educația plastică.

  Subiectul seminarului a fost unul din cele recomandate de reperele metodologice    la disciplină: ,,Evaluarea formativă, instrument de asigurare a succesului elevului la Educație plastică" .

  La  data  de  30 martie  2022, conform  Planului  de  activitate  a  DGEC  Fălești  a fost  organizat  și  desfășurat  seminarul  metodic, online, pentru  cadrele  didactice  care  predau disciplina  Chimie  în  instituțiile  de învățământ  din raion, cu subiectul: „Învățare în bază de proiecte la lecțiile de chimie”.Activitatea  s-a  axat  pe    schimbul  de  experiență  privind aplicarea  la  lecțiile de chimie  a  metodei „Învățare în bază de proiecte”.

   La data de 30 martie 2022, în incinta CCACT ,,Lora Găină” din or. Fălești, s-a desfășurat seminarul metodic pentru cadrele didactice care predau educație tehnologică. Genericul seminarului a fost unul din cele recomandate de reperele metodologice la disciplină: ,,Metodologia formării și dezvoltării  competențelor transdisciplinare ale elevului în cadrul disciplinei Educație tehnologică”. 

   Aducem mulțumiri cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea seminarului metodic. Galerie foto.

   Formarea cadrelor didactice din raion la nivel local a continuat la data de 24.03.2022 cu seminarul metodic   pentru   profesorii de limbă rusă   din  școlile naționale ale raionului, cu genericul Metode tradiționale și moderne  de evaluare a  rezultatelor învățării la Limba  rusă.

    Participanții la seminar au beneficiat de o formare la nivel teoretic , urmat de exemple din activitatea practică a unor colegi.

   Activitatea s-a axat pe aprofundarea cunoștințelor despre metode de evaluare tradiționale și cele moderne ,  foarte actuale,  s- au menționat aspectele de autoevaluare și cele de evaluare reciprocă  și importanța lor în evaluarea modernă,  colegii și-au împărtășit  cele  mai  reușite  exemple de evaluare din experieența proprie, apoi au lucrat în atelier pentru a alcătui  grile de evaluare a produsului școlar oral la disciplină.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI