Stagiul de perfecționare din perioada 03.06.2024-29.06.2024
Programe noi de perfecționare: Limba și literatura rusă, destinat cadrelor didactice care predau disciplina Limba și literatura rusă și Informatică, program de formare continuă pentru cadrele didactice care predau disciplina Informatica în învățământul preuniversitar. 
Pentru toate programele de perfecționare:
📚Perioada de formare: 03.06.2024-29.06.2024
🖥️Format: online, platforma Google Meet
📝Module: formabilii pot selecta Modulul A. Didactica specialității, 10 de credite sau la 20 credite pentru Pachetul integral (Modulul A. Didactica specialității, Modulul B. Psihopedagogie, Modulul C. TIC în educație, Modulul D. Branding profesional).
👉Formular de înregistrare: https://forms.gle/JBjpgAjNbNfK2XSn7
 
   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI