Sesiunile de formare gratuite pentru cadre didactice pe curriculumul optional „Programare Java Distractivă”

Vă comunicm despre începerea înregistrării profesorilor din gimnaziile din Republica Moldova, pentru participarea gratuită (cu suportul IUCOSOFT și a Guvernului Elveției) la sesiunile de formare la categoria „Discipline opționale”, în aria curriculară „Tehnologii” cu denumirea „Programare Java Distractivă”, destinată elevilor de gimnaziu, din clasele a 6-a - a 9-a.
 Vă reamintim că:
Curriculum pentru această disciplină opțională este Aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum (proces-verbal nr. 31 din 30 iunie 2023), prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 916 din 25 iulie 2023 și îl puteți găsi pe site-ul Ministerului, pe acest link: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_optional_programare_java_distractiva._clasele_v-ix.pdf 
Astfel, începând cu anul de studii 2023 - 2024 a fost inclus în „Planul-cadru”, iar școala dvs îl poate alege ca una din disciplinele opționale pentru studiu la secțiunea „Tehnologii”.

În anul 2023, deja 37 de profesori din 35 de școli au trecut sesiunile de formare, iar cursul a fost predat la aproximativ 1000 de elevi din țară. 
Profesorii care au participat la sesiunile de formare în 2023-2024 și au predat disciplina dată pentru prima oară chiar începând cu septembrie 2023, în cea mai mare parte au un feedback foarte pozitiv, alegând să continue predarea acestei discipline și în următorii ani! Mesajele vocale, textuale și scrisorile de recomandare primite de la ei confirmă acest fapt.
Prezentare video:
Vă invităm să vizualizați o prezentare video scurtă (explicativă) despre disciplina opțională „Programare Java Distractivă”, din anul 2023, privind modul relativ ușor de implementat în instituția dvs. În clipul video am modelat o discuție între Viorica - trainer Java IUCOSOFT și Rodica - profesoară de gimnaziu ce urma să aleagă și să predea această disciplină opțională (pe care chiar a ales-o, o predă și o va preda și în 2024-2025)
La începutul anului 2024, când era în plină desfășurare predarea cursului dat, pentru prima dată în Moldova, s-a reușit încheierea unui acord de colaborare, prin care guvernul Elveției susțin inițiativa IUCOSOFT de a oferi suport complet și gratuit pentru implementarea disciplinei opționale. Ca urmare, 
Pentru a planifica trainingurile de pregătire pentru profesorii ce vor preda disciplina opțională „Programare Java Distractivă”, vă rugăm să completați acest formular: 

De ce vă scriem acest email și care este scopul acestui email?

Implementarea disciplinei opționale „Programare Java Distractivă”, vine să susțină unul din obiectivele principale ale Ministerului Educației și Cercetării, creșterea atractivității și relevanței studiilor pentru piața muncii, în contextul Strategiei de dezvoltarea a educației pentru anii 2021-2030 ,,Educația-2030" și Strategiei de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030”. 

De ce disciplina opțională „Programare Java Distractivă” este benefică pentru elevi?

Disciplina dată ar fi o variantă de alternativă de studiere a programării calculatoarelor în cadrul ciclului gimnazial, care va pune baza competențelor de programare profesionistă pentru viitor, Java fiind un limbaj de talie internațională ca răspândire și intensitate de utilizare. Ca exemplu, sunt cel puțin 3 miliarde de dispozitive ce utilizează programe scrise în Java.  

Care este avantajul alegerii acestei discipline opționale în instituția dvs?

 • Un motiv în plus prin care instituția să devină mai atractivă, fiind printre primele care implementează această disciplină opțională, una modernă, ce ține de tehnologii informaționale;

 • Această disciplină opțională reprezintă un imbold foarte puternic de orientare profesională pentru elevii care o vor parcurge, fapt demonstrat din experiența de predare a acestui curs la IUCOSOFT - autorul curriculumului;

 • Instituția în care învață elevii va beneficia și ea de la schimbările simțitoare pe care le vor obține elevii în cadrul acestei discipline, aceasta fiind un mare ajutor la însușirea materialelor de studii de la disciplina obligatorie informatica, cu tendința de îmbunătățire a atitudinii față de procesul de studiu în general;

 • instituția are posibilitatea de a obține gratuit cărți pentru disciplina opțională dată, care vor fi utilizate la predarea/învățarea disciplinei în combinație cu suportul online complet oferit de IUCOSOFT.

Care este strategia de implementare cu succes a disciplinei opționale „Programare Java Distractivă” în instituția dvs?

IUCOSOFT, autorul curriculumului, vine cu strategia de implementare a curriculumului propus, pentru a susține școlile în  predarea cu succes a acestei discipline. 

O atenție deosebită din partea echipei IUCOSOFT, se acordă procesului de pregătire specializată pentru profesorii din instituția dvs care vor preda această disciplină, cu extinderea suportului pe întregul an de învățământ, prin ședințe/consultații, prin Zoom, săptămânale. 

Astfel, strategia include următoarele aspecte pentru profesori și elevi: 

Pentru profesori:

 • Curs online de pregătire pentru predare

 • Cartea -  pentru profesorii care vor preda în clasele care au ales această disciplina opțională, ce va putea fi utilizată opțional ca manual la această disciplină

 • Acces la platforma online pentru cursuri IUCOSOFT - la disciplina opțională, ce include următoarele:
  a. Structurarea temelor pe lecții
  b. Prezentări power point
  c. Lecții video - înregistrate la fiecare temă
  d. Chatul și forumul de comunicare între profesorii grupului dat
  e. Suport în chat și forum din partea IUCOSOFT
  f. La solicitare - organizarea ședințe de consultații în Zoom pe tot parcursul anului
  g. Acces la monitorizarea rezultatelor elevilor din clasele în care predă 

Notă: toate cele enumerate mai sus, sunt oferite gratuit pentru profesori din partea IUCOSOFT.

Pentru elevi:

 • Acces la platforma online pentru cursuri IUCOSOFT - la disciplina opțională, ce include următoarele:
  a. Suport teoretic
  b. Lecții video - înregistrate la fiecare temă
  c. Codul sursă a proiectelor de la fiecare lecție
  d. Sarcini individuale (tema de acasă)
  e. Soluții la sarcinile individuale (pentru auto-verificare)
  f. Acces pentru efectuarea testelor de verificare a cunoștințelor la fiecare temă și testul final
  g. Chatul și forumul de comunicare între elevii de la disciplina dată
  h. Suport în chat și forum din partea profesorilor

 • Invitații la evenimentele gratuite organizate de IUCOSOFT, webinare, prezentări, concursuri etc

Organizatoric:

Pentru a planifica trainingurile de formare pentru profesorii ce vor preda disciplina opțională „Programare Java Distractivă”, vă rugăm să completați acest formular:

https://forms.gle/hAXoGbVg1JFtV5XY8

Vă urăm să finalizați cu bine anul de studii 2023-2024 și să aveți un an școlar 2024-2025 cât mai ușor și interesant!

Echipa IUCOSOFT

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI