În scopul eficientizării activității cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie din raion, SAP Fălești, a desfășurat, la 16 noiembrie 2017, în incinta grădiniței ,,Mugurel” s.Bocani, masa rotundă cu tema: ,,Tehnici și metode de lucru cu copiii cu dificultăți de învățare”. Cadrele didactice au participat la discuții, astfel identificând unele repere pentru asigurarea unui proces educațional de calitate pentru copiii cu dificultăți de învățare.Galerie foto.

  Conform planului complex de activitate al DGE Fălești, și în scopul acordării asistenței metodologice cadrelor didactice, la 16 noiembrie 2017, în incinta gimnaziului Bocani, SAP Fălești a desfășurat seminarul metodico-practic pentru cadrele didactice din instituție, cu tema ,,Asigurarea unei abordări personalizate în procesul de învățare și educare a elevilor cu necesități speciale”. Cadrele didactice au avut posibilitatea să pună în dezbatere diverse aspecte cu privire la încadrarea elevilor cu CES în timpul orelor, stabilirea formei de incluziune pentru copiii cu dizabilități severe, precum și metode de organizare a activităților bazate pe incluziunea elevilor cu necesități speciale. Galerie foto.


  Autismul nu trebuie să fie o sentință...În acest context, SAP Făleşti a organizat şi desfaşurat la data de 15 noiembrie 2017, masa rotundă cu CDS si părinții copiilor cu tulburări din spectrul autist. Activitatea a avut ca scop instruirea părinților şi cadrelor didactice cu privire la metodele de lucru cu copiii autişti. Implicarea activă a participanților la activitate, încă o dată a demonstrat căci numai cu forțe comune putem reuşi, şi, anume integrarea copiilor cu nevoi speciale în mediul social. Galerie foto.

  În conformitate cu Planul complex de activitate a DGE Fălești și SAP Fălești pentru anul de studii 2017-2018, la 03 noiembrie 2017, în incinta LT ,,A Pușkin" din or.Fălești, specialiștii din cadrul Serviciului de asistență psihopedagogică au desfășurat seminarul metodic cu profesorii de Limba și literatura Română și cu profesorii de Limba rusă din școlile alolingve cu tema: ,,Metode de lucru cu copiii cu Cerințe educaționale speciale".
La seminar au fost prezenți șeful Direcției Generale Educație Fălești, Dn-a Silvia Matasî și șeful Direcției Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă, Aliona Saviuc. 
Subiectele abordate în cadul seminarului au fost:
1.Organizarea procesului educațional din perspectivă incluzivă.
2.Tehnici și metode de lucru cu copiii cu tulburări din spectrul autist.
3.Metode de corectare a tulburărilor de limbaj la elevii din clasele a V- a IX-a.
4.Strategii de intervenție la copiii cu comportament dificil.
5.Metode și tehnici de lucru cu copiii cu disabilități severe.
  La rubrica ,,Diverse" au fost discutate subiecte relevante privind soluționarea unor cazuri concrete, întâlnite în procesul de instruire a elevilor cu CES.Cadrele didactice prezente au menționat utilitatea subiectelor abordate și faptul că au primit răspuns la multe din întrebările cu care au venit la acest seminar.
Specialiștii SAP le-au dorit succes în activitatea ulterioară! Galerie foto.

22550281 242929436235112 4240393944123480936 o   În scopul efcientizării lucrului cu copiii cu necesități speciale, SAP Fălești, a organizat la 19 octombrie 2017, un atelier de lucru, cu cadrele didactice de sprijin din grădinițe cu tema: ,,Elaborarea planului de asistență personalizată pentru copiii cu dificultăți de învățare”. În cadrul atelierului au fost completate planurile de intervenție pentru copiii cu dificultăți de învățare, stabilirea obiectivelor pe termen lung, precum și identificarea tehnicilor și metodelor relevante pentru dezvoltarea competențelor cognitive la copiii de vâstă preșcolară.22550297 242929512901771 6219865028423778736 o

22552400 242666502928072 6374061120610902098 nÎn conformitate cu planul complex de activitate a DGE  Fălești pentru anul de studii 2017-2018, la data de 18.10.2017, în incinta Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri ,,Lora Găină”, or.Fălești, s-a desfășurat ședința de informare pentru coordonatorii VNET din Instituțiile de educație timpurie cu tema: ,,Politicile protecției copilului în instituțiile de educație timpurie”.22554906 242666599594729 1363001366380197485 n
Subiectele discutate în cadrul ședinței au fost: 
1. Politicile protecției copilului.
2. Ordonarea documentației în mapa VNET.
Informațiile de la ședință vor fi expediate în format electronic instituțiilor participante la activitate.

                                         Rodica Dreglea, șef adjunct SAP

20171012 094424În conformitate cu Planul complex de activitate a SAP Făleşti pentru  anul de studii 2017-2018, la data de 12 octombrie 2017, în  incinta IET s.Hiliuţi s-a  organizat şi desfăşurat seminarul teoretico-practic  cu tema: "Dislalia la vârsta preşcolară (5-6 ani)". La seminar au participat logopedul SAP, cadre didactice, părinţi.

Scopul acestui seminar a fost de a învăţa cadrele didactice şi părinţii exerciţii practice în psihocorecţia tulburărilor de limbaj la copiii cu CES.

L.Paladi, logoped SAP

IMG 20171011 092906În scopul facilitării lucrului cu copiii cu hiperactivitate și comportament dificil, dar și în scopul asigurării unor acțiuni de intervenție corecte în procesul de instruire a elevilor, Serviciul de asistență psihopedagogică Fălești, a organizat și desfășurat la 11.10.2017, ședință cu părinții cu tema: ,,Situații asociate cu probleme de hiperactivitate și comportament dificil”. Părinții și cadrele didactice au fost implicate într-un dialog interactiv care a permis schimbul de experiențe precum și sugestii de soluționare a unor situații concrete întâlnite în activitatea dumnealor.

 

În scopul valorificării noilor orientări și poziții față de condiția socială și educațională a copiilor cu CES de vârstă preșcolară, precum și evaluarea acestora pentru a preveni excluderea lor din educație, la 22 septembrie 2017, SAP Fălești a organizat seminarul raional cu președinții comisiilor multidisciplinare din instituțiile de educație timpurie. La ordinea de zi au fost discutate subiecte cu referire la rolul CMI în instituțiile de educație timpurie, metodologia de evaluare a copiilor cu CES în instituțiile de educație timpurie și aspecte relevante cu privire organizarea procesului educațional pentru copiii cu CES în grădinițe. De asemenea în cadrul seminarului a fost prezentată informația cu privire la aplicarea practică a limbajului Makaton. Prin prisma tematicilor discutate la seminar tindem ca toate grădinițele din raion să asigure un proces educațional de calitate, care să răspundă necesităților tuturor copiilor.Galerie foto.

La data de 1iunie 2017 în incinta Centrului de Resurse din gimnaziului Musteaţa s-a petrecut diferite activităţi distractive, copiii au participat activ la discuţii  şi la diferite concursuri ce ţin de dezvoltarea logicii. Activitățile desfășurate au avut un impact pozitiv asupra copiilor.

image-13
image-3
image-13
image-3
1/2 
start stop bwd fwd

                 Într-o zi   însorită din luna mai 2017, elevii clasei a IX-a, din gimnaziul Bocani, împreună cu cadrul didactic responsabil de instruirea la domiciliu, Cojocaru Maria, au fost în ospeție la colegul lor de clasă. În ziua respectivă au venit cu flori, cadouri, urări de sănătate și multă voie bună, așa cum se procedează, de obicei, la o zi de naștere.Galerie Foto.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI