Inspectoratul Școlar Național prezintă tuturor factorilor interesați Raportul de stare a sistemului de învățământ general pentru anul de studii 2016-2017.

Raportul este elaborat în conformitate cu prevederile pct.6, alin.14 din Hotărârea Guvernului nr. 898 din 27.10.2014  cu privire la Inspectoratul Școlar Național și realizarea dispoziției Ministerului Educației  nr. 175 din 19 aprilie 2017 cu referire la aprobarea formularului Raportului cu privire la starea sistemului de învățământ din raion/ municipiu pentru anul de studii 2016-2017.

Raportul prezintă analiza și interpretarea datelor cu privire la dinamica unei serii de indicatori de bază în educație în raport cu datele sistematizate furnizate de către OLSDÎ, inclusiv prezente și în cadrul Raportului de stare a sistemului de învățământ general în anul de studii 2015-2016 elaborat și publicat de Inspectoratul Școlar Național pe pagina web oficială www.isn.edu.md.

Datele cuprind informațiile despre activitatea instituțiilor de învățământ general subordonate OLSDÎ, inclusiv date și informații prelucrate de IȘN în cadrul anului de studii 2015-2016 și 2016-2017 cu referire la atribuțiile aferente competențelor.

Scopul elaborării raportului constituie asigurarea accesului publicului larg la informația de bază și dinamica indicatorilor de bază în educație, inclusiv a altor indicatori pe care BNS și ME nu le utilizează integral pentru rapoartele publice cu referire la domeniul educație, inclusiv segmentul evaluării și transparenței rezultatelor acestora.

Acestea configurează, însă un profil mai complex al sistemului de învățământ general din perspectiva funcționalității rețelei instituțiilor în plan raional/ municipal, riscurilor și oportunităților asociate organizării și desfășurării procesului educațional în conformitate cu legislația în vigoare.

   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI