icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
  Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

Rezultatele etapei raionale a concursului republican pentru elevi ,,Limba noastră-i o comoară”, ediția a VII-a.

     Concursurile internaționale,  republicane și raionale pentru elevi  sunt o cale eficientă de promovare a imaginii personale atât a elevului,   cât   și a  instituției școlare în care acesta își face studiile.

    Din multitudinea de competiții intelectuale, Concursul republican ,,Limba noastră –i o comoară”,  lansat de MEC, vine cu obiectivele de a promova modelul vorbitorului cult de limbă română, de a disemina bunele practici de sporire a interesului pentru comunicarea corectă a întregii societăți în limba română, de a demonstra competențe civice, morale și interpersonale ale elevilor, dar și de a promova lectura și beneficiile ei. 

       Și în acest an școlile raionului Fălești au   participat destul de activ la concurs.

 

     Din cele 33 de instituții școlare din raion au înaintat lucrări la concurs     16 gimnaziii și un liceu  -   LT ,, M. Eminescu”,  Fălești  și   gimnaziile:  Albinețul Vechi, ,,I. Dumeniuk”,  Călugăr,   Egorovca, Făleștii Noi,  ,, M. Corlăteanu”,  Glinjeni, Ilenuța, Izvoare,   ,, Ștefan cel Mare și Sfânt”,  Năvîrneț,  ,, S.Moraru”,  Obreja Veche,        Popovca,         ,, Dm. Cantemir”,  Pîrlița, ,,N. Dabija”,  Pînzăreni, ,,A. Mateevici”,  Răuțel,   ,,Gr. Vieru”,  Sărata Veche,   ,,V. Alecsandri”, Scumpia și Taxobeni, .

        Comisia de concurs, instituită prin ordinal DGEC Fălești nr. 346  din 03 octombrie 2023, s-a întrunit în ședința de evaluare a produselor de concurs  și  a analizat lucrări originale, creative, inspirate și cu idei foarte valoroase.

    Pe nivelul I – clasele I-IV – au participat 5 instituții (LT ,, M. Eminescu”,  Fălești,   IPG ,,Dm. Cantemir”, Pîrlița, IPG ,,A. Mateevici”, Răuțel, IPG Izvoare,   IPG Taxobeni.)

Pentru nivelul II –  gimnaziu – au fost prezentate produsele elevilor din 15 instituții .

Pentru nivelul III- liceu – s-au înscris în competiție elevii claselor a XI-a și a XII-a din LT ,, M. Eminescu”,  or. Fălești. 

    În rezultatul evaluării, comisia de concurs a evidențiat prin premiere următoarele produse intelectuale:

Pe nivelul I

Premiul I

          Harabajiu Daria, clasa a III-a, Instituția Publică Gimnaziul Izvoare  - pentru produsul  ,,Limba română - poveste fermecată”,  cadru didactic mentor - Ursachi Svetlana, profesoară de Limbă și literatură română;

Premiul II

        Soian Nicoleta, clasa a IV-a „C”,  Instituția Publică Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, -  pentru produsul  Lectura-calea spre cunoașterea limbii române, cadru  didactic mentor - Culibaba Lilia, învățătoare.

Premiul III

*Burlacu Alexandru,  clasa a IV-a, Instituția Publică Gimnaziul ”Alexei Mateevici”, Răuțel, - pentru lucrarea  Limba română – floare  preafrumoasă,   cadru  didactic mentor -  Toporeț Victoria, învățătoare.

 

Mențiune

        *Zestra Camelia, clasa a  II-a, Instituția Publică Gimnaziul ,,Dimitrie Cantemir”, Pîrlița, pentru produsul  ,,Limba noastră cea română”,  cadru  didactic mentor -  Guțu Corina.

       *Dubasari Victor, Dubasari Adela, Butnaraș Artiom,  clasa a I-a, Instituția Publică Gimnaziul Taxobeni - pentru produsul Cuvinte culese din grădina limbii române,   cadru  didactic mentor-  Iachimciuc Lilia, învățătoare.

Pe nivelul II

Premiul I

       Friptuleac Alexandrina, Vorotneac Gabriela, Roman Nichita, Martîniuc Nicoleta,  clasa a VI-a „A” Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, pentru lucrarea  -  Accente literare ,  cadru  didactic mentor -  Miu Liliana, profesoară de Limbă și literatură română.

Premiul II

       *Farfaniuc Alexandra, Scalovschi Adelina, Mîndru |Marilena, clasa a IX-a „D”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, pentru  Observatorul cultural,  cadru didactic mentor -  Grușca Tatiana, profesoară de Limbă și literatură română;

       *Cazacu Emilia,  Cojocari  Valerina,  clasa a IX-a,   Instituția Publică  Gimnaziul Ilenuța - pentru   revistă  digitală   Limba – făclia   înțelepciunii,  cadru didactic mentor - Capustean  Rodica, profesoară de Limbă și literatură română;

       *Prodan Nadejda, clasa a VI-a, Instituția Publică Gimnaziul ,,Vasile Alecsandri”, Scumpia, pentru  revistă  digitală  Letopisețul cărții și al limbii române ,  cadru  didactic mentor – Popovici Adela, profesoară de Limbă și literatură română;

       * Lucanovschii  Carmina,   clasa a VIII-a, Instituția Publică  Gimnaziul „ Mihai Corlăteanu” , Glinjeni,  pentru lucrarea   Limba română- sufletul etnic al neamului nostru, cadru   didactic mentor - Corlăteanu Tatiana, profesoară de Limbă și literatură română.

Premiul III

       *Grosu Doinița, Sandu Alexandra, Țurcanu Alina,  clasa  a IX-a, Instituția Publică  Gimnaziul Albinețul Vechi,   pentru produsul  Comoara lingvistică a țării ,    cadru  didactic mentor -  Glavan Diana,  profesoară de Limbă și literatură română;

      *Gîrlă Sabina,  clasa a VI-a, Instituția Publică  Gimnaziul ,,Grigore Vieru” Sărata Veche – pentru  revistă digitală Puterea Cuvântului,  cadru didactic mentor- Golovatic Svetlana, profesoară de Limbă și literatură română;

 

       *Chicu Daria, clasa a IX-a,  Instituția Publică  Gimnaziul ,,Grigore Vieru” Sărata Veche – pentru revistă digitală  Duminica cuvintelor, cadru didactic mentor  -Golovatic Svetlana, profesoară de Limbă și literatură română;

        *Negoiță Vlada,  Grițunic Amelia,  Bologan Anilada,  Carp Magdalena,  clasa a VI-a – a VII-a ”A”, Instituția Publică  Gimnaziul  ,,Alexei Mateevici”,   Răuțel,  pentru lucrarea   Limba română – stea nemuritoare,  cadru  didactic mentor  -  Grițunic Liliana, profesoară de Limbă și literatură română;

        * Ceban Ilinca, clasa a IX-a, Căpățină Ana-Maria, Lozan Alina, Mocanu Cătălina,  Alexandrov Mădălina, clasa a VIII-a, Instituția Publică  Gimnaziul           ,, Sergiu Moraru”,  Obreja Veche,  pentru  Vocea inimii în cuvinte ,   cadru  didactic mentor -  Ganea Stela, profesoară de Limbă și literatură română;

    * Tălămbuță Victoria, Tiurt Elena, Cuschevici Crina, Sîncu Sergiu, Carp Denis,  clasa a IX-a , Instituția Publică  Gimnaziul ,,Ion Dumeniuk”,  Călugăr, pentru produsul  Limba română - izvor al nemuririi,  cadru didactic mentor  - Coman Alina, profesoară de Limbă și literatură română.

Mențiune

*Iachimciuc Bianca,  Bliduc Dumitrița,  Socol Denisa,  Onofrei Alexandrina,  Fuior Tatiana, clasa a VIII-a - a IX-a, Instituția Publică  Gimnaziul Taxobeni,

  cadru didactic mentor- Bulgac Crina, profesoară de Limbă și literatură română;

* Tripaduș  Dumitru,  Șevciuc  Daria,  Rusu Ion, clasa a VII-a -  a IX-a, Instituția Publică  Gimnaziul Egorovca- pentru  lucrarea Limba română,veșmântul ființei noastre,  cadru didactic mentor -  Stadnic Ala, profesoară de Limbă și literatură română;

*Ostaf Evelina,  Pîrlog Trofim,  Batițchi Nicolae , clasa a IX-a, Instituția Publică  Gimnaziul Făleștii Noi,  pentru produsul  Limba noastră, cadru didactic mentor - Antonciuc Margarita, profesoară de Limbă și literatură română;

* Quandov Vanesa,  Burduja Radmila, clasa a VIII-a, Instituția Publică  Gimnaziul Popovca,  pentru lucrarea  Paradisul cărților,  cadre  didactice  mentori -  Moscaliuc Ecaterina, Guțu Victoria, profesoare de Limbă și literatură română.

Pe nivelul III

Premiul I

  Cojocaru Bogdan-Ion, Țîțu Mihaiela, Golovatic Nicoleta, Tescaru Veronica, Pavlinciuc Nichita,  clasele a XI-a „B” și  XII-a „D”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, pentru lucrarea  -  Puls literar,  cadru  didactic mentor -  Miu Liliana, profesoară de Limbă și literatură română;

Premiul II

Andriuță Valeria, Brașoveanu Beatrice,  Caras Eugenia, Lozonschi Delia,  clasa  a XI-a „ A”, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, pentru produsul Slujitorii  Cuvântului, cadru  didactic mentor -  Matasî  Silvia, profesoară de Limbă și literatură română.

Direcția Generală Educație și Cultură  adresează sincere felicitări învingătorilor, iar deținătorilor Premiului întâi   le dorește succese la etapa republicană a concursului!

A.Saviuc, Președintele comisiei de concurs.

   
Copyright © 2024 Direcţia Generală Educaţie şi Cultură Făleşti. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI