icon facebook 3d render concept 494952 1341

Direcţia Generală Educaţie
și Cultură Făleşti
   

CRRTDGEC

Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești

Casa de Creatie Lora

Centrul de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină”, or.Fălești

sc sport

   
March 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

MEC

PARLAMENTUL

guvern

ANACEC

logocons

ctice

 ISE

ANCE gov

proD

siguranta pe internet

   

matematica falesti

sime

COVID

 

   

                                                Anunț

Primăria comunei Egorovca, raionul Fălești, anunță concurs la funcția de director al grădiniței pentru copii Egorovca.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general  aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare.

Denumirea autorităţii publice: Primăria comunei Egorovca raionul Fălești

Sediul autorităţii: satul Egorovca raionul Fălești

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs –17.02.2023, ora 17.00

 Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primirea dosarelor:

Tofan Alina, secretarul consiliului local Egorovca

Telefon: 025975338

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-     deține cetățenia RM;

 • are studii superioare universitare ;
 • are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani ;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
 • cunoaște limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director depun personal sau prin reprezentant ( la primăria comunei Egorovca), prin poștă sau prin email dosarul de concurs care va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa1 la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Curriculum vitae, al cărui model este specificat  în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

 

Bibliografie pentru candidații la funcția de director în instituțiile  de învățămînt  preșcolar:

 1. Codul educației. Nr. 152  din  17.07.2014;
 2. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. Hotărîrea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014;
 3. Codul Muncii. Nr. 154-XV  din 28.03.2003;
 4.  Codul de etică al personalului din instițiile de învățămînt general și profesional tehnic;
 5. Standarde de calitate pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului.
 6. Standardele minime de dotare a școlilor primare, gimnaziilor și liceelor cu mijloace TIC. Ordinul nr. 581 din 24.06.2015.
 7. Regulament-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general. Ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20. 02.2015;
 8. Regulamentul cu privire la transportarea elevilor. Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 30.10.2014;
 9. Instrucțiunile privind  mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Nr. 270 din 08.04.2014;
 10. Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatere, trafic al copilului. Ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23.08.2013;
 11.  Ordinul comun al Ministerului Muncii, Ministerului Protecției Sociale și Familiei, Ministerului Educației, Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. Nr. 153, 1043,1042,293 din 08.10.2014;
 12. Indicatorii de monitorizare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului  și a Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului. Ordinul nr. 1049 din 10.10.2014;
 13. Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;
 14.  Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare;
 15. Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor și Regulamentul de constituire și funcționare a Consiliului Național al Elevilor de pe lîngă Ministerul Educației. Ordinul Ministerului Educației nr. 136 din 26.03.2013;
 16. Legea privind accesul la informație;
 17. Regulamentul privind comunicarea între instituțiile de învățămînt și mass-media în cazurile care se  referă la copii.  Ordinul Ministerului Educației nr. 60 din 07.02.2014;
 18. Documente cu referire la  educația incluzivă;
 19. Planul-cadru pentru învățămîntul primar, gimnazial, și liceal, anul de studii 2015-2016
   
Copyright © 2023 DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ȘI CULTURĂ FĂLEŞTI. Toate drepturile rezervate.
© DGEC FALESTI